FAROZAAN

Sunday, March 1, 2009

HOTA HAI KUCHH ALAG HI MAZA CHOCOLATE KA

WAISE TO HAI LAZEEZ BAHOT YE BHI CHOCOLATE
LEKIN JO HAI PASAND MUJHE VO HAI AUR HI

No comments:

Post a Comment