FAROZAAN

Monday, September 21, 2009

SAMANDAR JAISI VUS'AT HOTI HAI SAAHIL KE DAAMAN MEN

سمندر جیسی وسعت ہوتی ہے ساحل کی دامن میں
RET PAR SAAHIL KI MAIN DAUDA BAHOT
MAUJON KO DARYA KI MUJH PAR RASH THAA

ریت پر ساحل کی میں دوڑا بہت
موجوں کو دریا کی مجھ پر رشک تھا