FAROZAAN

Sunday, January 31, 2010

MAIN DEKHTA HUN KE HAR SHAI MEN HUSN HOTA HAI

GAHRAAYIYON MEN UTROON N AISA NAHIN HUN MAIN
EHSAS KHUD MUJHE HAI KE BAREEK BEEN HUN MAI