FAROZAAN

Monday, April 12, 2010

ZARURI HAI GHARON KO SAAF RAKHNA

KIS DARJA MUJHKO GHAR KI SAFAYI KA HAI KHAYAL
GHAR HO AGAR N SAAF TO BARKAT KABHI N HO

No comments:

Post a Comment