FAROZAAN

Sunday, May 10, 2009

SAMANDAR RET KO TOHFE MEN DETA HAI NAMI APNI

SANNATE NAGHMA-REZ HAIN MEETHI DHUNON KE SAATH
KITNE KHAYAAL SAATH HAIN TANHA NAHIN HUN MAIN

No comments:

Post a Comment