FAROZAAN

Sunday, February 8, 2009

DILCHASPIYAAN NAHIN HAIN MERI KHEL-KOOD MEN

KITNE RUMOOZ HAIN JO KHALAAON MEN HAIN CHHUPE
BAS DEEDAVAR HI JAANTE HAIN KYA KAHAAN PE HAI

No comments:

Post a Comment